• Banner_01.jpg
 • Banner_02.jpg
 • Banner_03.jpg
 • Banner_04.jpg
 • Banner_05.jpg
 • Banner_06.jpg
 • Banner_07.jpg
 • Banner_08.jpg
 • Banner_09.jpg
 • Banner_10.jpg
 • Banner_11.jpg
 • Banner_12.jpg
 • Banner_13.jpg


bestuur

 

Als bestuur zijn we actieve scouts die graag midden in de groep staan. We zijn zelf lid geweest en/of hebben kinderen die nu bij een speltak rondlopen. Wij zijn verantwoordelijk voor alle randvoorwaarden om de groep te kunnen laten draaien. Denk aan clubhuisbeheer, materialen, contributie, contact met regio en landelijke scouting organisaties, verenigingen in het dorp en de gemeente.Ook het opleiden en begeleiden van de stafleden is een belangrijke taak die wij als bestuur vervullen.

 

Als bestuur hebben we het natuurlijk niet alleen voor het zeggen. De leden van de vereniging zijn vertegenwoordigd in de groepsraad, zodat inspraak en stemmen van iedereen gewaarborgd is. Binnen deze groepsraad worden alle belangrijke beslissingen binnen de vereniging besproken en genomen.

 

Scouting Petrus Donders is een groepsvereniging erkent door de Vereniging Scouting Nederland. Gemaakte afspraken in onze statuten zijn onlosmakelijk verbonden met het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland. Meer gedetaileerde uitwerking van afspraken die we met elkaar maken zijn in ons eigen Huishoudelijk Regelement vastgelegd. Op verzoek sturen wij u ons huishoudelijk regelement toe.

Verder kent Scouting Petrus Donders een bestuursorgaan in de vorm van een stichting. Deze stichting faciliteert met name de groepsvereniging door het beheer van het gebouw en het innen van de contributie.

  

Verenigingsbestuur: 

Bestuur NIEUW

Natuurlijk doen en kunnen wij het niet alleen en draait onze vereniging, buiten onze geweldige stafteams, ook dankzij de enorme inzet van vele vrijwilligers. Denk hierbij aan de bestuursleden van de beheerstichting, ons eigen Klusteam, onze vertrouwenspersoon en speltakbegeleiders, ledenadministratie en verhuur van het clubhuis.

 

Kortom, Da's pas scouting! 

 

 Hebt u gerichte vragen aan het bestuur? Mail ons bestuur via: bestuur@scoutingpetrusdonders.nl