• Banner_01.jpg
 • Banner_02.jpg
 • Banner_03.jpg
 • Banner_04.jpg
 • Banner_05.jpg
 • Banner_06.jpg
 • Banner_07.jpg
 • Banner_08.jpg
 • Banner_09.jpg
 • Banner_10.jpg
 • Banner_11.jpg
 • Banner_12.jpg
 • Banner_13.jpg

 

Vrijwilligers! 

 

Welkom bij scouting Petrus Donders

Wat is scouting Petrus Donders zonder onze geweldige vrijwilligers? Juist... Helemaal niets! 

Wekelijks zetten onze tientallen vrijwilligers zich op fantastsische wijze in voor het behoud van onze vereniging. Van stafleden tot materiaalmeester en van bestuursleden tot ons handige Klusteam! 

 

Wij zijn mega trots én zuinig op deze kanjers! 

 

Wil jij vrijwilliger worden binnen scouting Petrus Donders? Wees Welkom! 

Met elke nieuwe aanwinst voeren wij een zogeheten kennismakings(intake) gesprek. Wees gerust... dit is geen officieel sollicatiegesprek maar een informeel bakkie koffie (als je geluk hebt met een stuk gebak) waarin wij gráág kennismaken en over- en weer verwachtingen kunnen worden besproken. 

 

 

VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag

 

Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een belangrijk middel om Scouting sociaal veilig te laten zijn. Het is echter geen op zichzelf staand middel. Een sociaal veilig Scoutingonderdeel vraagt naast het overleggen van een geldige VOG ook altijd om gedegen sociaal veiligheidsbeleid en procedures.

 

 

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De screeningsautoriteit van de overheid is Justis. Deze instantie screent of een persoon wel of geen VOG krijgt en geeft bij geen bezwaar de VOG af aan de betrokkene.

 

 

VOG-beleid Scouting Nederland

Voor het uitoefenen van een functie binnen Scouting is het verplicht dat een vrijwilliger een VOG overlegt. Dit geldt voor kaderleden én buitengewone leden. De VOG geldt voor alle functies binnen Scouting. 

Om de drie jaar moet een nieuwe VOG worden aangevraagd. Deze verplichting staat opgenomen in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Als een aspirant kaderlid geen geldige VOG kan overleggen is er geen plaats binnen onze vereniging.

 

 

Gratis VOG

De kosten voor de aanvraag van een VOG voor Scouting worden door de overheid vergoed. Bij de aanvraag ‘herkent’ het systeem dat de aanvraag door een Scoutingonderdeel gedaan wordt.

 

Voor de uitgebreide informatie over het VOG beleid van Scouting Nederland verwijzen wij naar:

 

https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-veiligheid/voorkomen/verklaring-omtrent-het-gedrag