wordlid

 


bestuur

 

Bestuur en Organisatie:

 

Onze Scoutinggroep wordt geleid door een bestuur. Het bestuur zorgt voor het reilen en zeilen van de groep en alle grote organisatorische zaken, zoals het gebouw en de financiën.  

De groepsraad wordt gevormd door de leiding van alle speltakken, andere vrijwilligers en het bestuur. De groepsraad vergadert 3x per jaar en tijdens deze vergaderingen worden belangrijke zaken besproken, zoals de jaarplanning, de groepsactiviteiten en de ontwikkeling van de groep en de leiding zelf. Bij de groepsraad is voor iedere speltak ook een oudervertegenwoordiger aanwezig die de belangen van de jeugdleden - die nog niet bij de groepsraad mogen zijn - vertegenwoordigt.

 

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden en kent de volgende taakverdeling: 

 

niek bijgesneden CIG IMG050 2 kopie Matthijs bijgesneden Angelina bijgesneden  Bart  
Niek v.d. Biggelaar: Penningmeester Maarten Kuijpers:  Beheerder van het clubhuis

Matthijs de Laat:

Voorzitter en

Speltakbegeleider

Angelina Schreijer:

Ledenadministratie

en PR

Bart Gallé:

Speltakbegeleider

en PR

Bart Raemaekers:

Secretariaat