wordlid

 


bestuur

 

Als bestuur zijn we actieve scouts die midden in de groep staan. We zijn zelf lid geweest en/of hebben kinderen die nu bij een speltak rondlopen. Wij zijn verantwoordelijk voor alle randvoorwaarden om de groep te kunnen laten draaien. Denk aan clubhuisbeheer, materialen, contributie, contact met regio en landelijke scouting organisaties, verenigingen in het dorp en de gemeente.Ook het opleiden en begeleiden van de stafleden is een belangrijke taak die wij als bestuur vervullen.

 

Als bestuur hebben we het natuurlijk niet alleen voor het zeggen. De leden van de vereniging zijn vertegenwoordigd in de groepsraad, zodat inspraak en stemmen van iedereen gewaarborgd is. Binnen deze groepsraad worden alle belangrijke beslissingen binnen de vereniging besproken en genomen.

 

Scouting Petrus Donders is een groepsvereniging erkent door de Vereniging Scouting Nederland. Gemaakte afspraken in onze statuten zijn onlosmakelijk verbonden met het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland. Meer gedetaileerde uitwerking van afspraken die we met elkaar maken zijn in ons eigen Huishoudelijk Regelement vastgelegd. Op verzoek sturen wij u ons huishoudelijk regelement toe.

Verder kent Scouting Petrus Donders een bestuursorgaan in de vorm van een stichting. Deze stichting faciliteert met name de groepsvereniging door het beheer van het gebouw en het innen van de contributie.

 

We bestaan uit de volgende bestuursleden en kennen de volgende taakverdeling: 

 

image002 Be Prepared PD75 Be Prepared PD75  Be Prepared PD75 Bart Bestuur 

Matthijs de Laat

-Voorzitter 

 

Luuk Moseman 

-Penningmeester

Secretariaat vacature

Word jij onze nieuwe secretaris?

Angelina Schreijer

-Ledenadministratie

-Beheer clubhuis

Bart Gallé

Algemeen - Speltakbegeleiding

 

Gilwell Emoji 2020

Martijn Dekkers

Algemeen - Beheer clubhuis